fbpx

 

REKISTERIN NIMI

Suomen SomePalvelut Oy:n henkilötietokanta

 

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen SomePalvelut Oy, Y-tunnus 2964326-1

Hallituskatu 33 M 3, 90100 Oulu

0449824856

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Miika Lund 0449824856

Sähköposti: miika@myyntikuutio.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

       Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

       Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

       Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

       Tapahtumatiedot

       Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

       Rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Suomen SomePalvelut Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

 

 

 

REKISTERIN SUOJAUS

 

Rekisteriä käyttävät vain Suomen SomePalvelut Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Suomen SomePalvelut Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko

ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Asiakkaat pääsevät rekisterin

sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterien käytöstä on laadittu sisäiset ohjeet. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 

 

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.