fbpx

Rekrytointi sosiaalisen median avulla

Somesta on moneksi: nykyaikaiseksi uutiskanavaksi, mainospaikaksi, viihdesisällöksi, julkisen väittelyn alustaksi ja niin edelleen. Vasta viime vuosina sosiaalista mediaa on alettu hyödyntämään toden teolla yritysten rekrytoinneissa, ja koska tulokset ovat olleet erinomaisia, sen merkitys työmarkkinoilla tuskin tulee lähiaikoina pienenemään. Päinvastoin – mitä lähemmäksi rekrytoija ja työnhakija pääsevät toisiaan jo ennen haastattelupyyntöä, sitä onnistuneempia henkilörekrytoinnit ovat.

Ja mikäs olisikaan parempi ja ihmisläheisempi kohtaamispaikka kuin sosiaalinen media?

 Kolme syytä, miksi rekrytoiminen sosiaalisessa mediassa kannattaa

Eritoten suurten yritysten rekrytointikampanjoita kuvaillaan usein kankeiksi ja kasvottomiksi prosesseiksi, joissa useat potentiaaliset hakijat karsiutuvat jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Oli syynä sitten huonommalla kieliasulla varusteltu hakemuskirje, rekrytoijan mielestä puutteellinen ulosanti tai yksinkertaisesti hakemuksen käsittelijän huono päivä, perinteisiä “lähetä hakemuksesi sähköpostilla” -työnhakukeinoja ei voida kuvailla täysin reiluiksi ja tasavertaisiksi.

Kaiken kukkuraksi moni työnantaja korostaa, että hakijalta tulee löytyä “hyvää asennetta” ja että “hänen tulee olla hyvä tyyppi” – nämä ominaisuudet harvoin välittyvät hakemuskirjeen kautta. Some-rekryn ehdottomat vahvuudet ovatkin:

  • Tuttavallisuus – Somessa vuorovaikutusta käydään käyttäjätilien, eikä komeilla titteleillä varustettujen esimiesten kanssa. Sosiaalisen median puhekoodi on vapaampaa ja välittömämpää, mikä tuo työnhakijan persoonaa esiin paljon paremmin kuin Word-dokumentti
  • Vuorovaikutteisuus – Jos yritys julkaisee rekry-ilmoituksen työnhakuun keskittyvällä sivustolla, sen houkuttelevuutta on vaikea todentaa. Klikkidataa on toki saatavilla, mutta somessa tykkäykset, spontaanit kommentit ja jakamiset ovat merkkejä aidosta ja inhimillisestä kiinnostuksesta
  • Avoimuus – Oletettavaa on, että mikäli rekryprosessia on alusta asti ylläpidetty sosiaalisessa mediassa, molemmat osapuolet, sekä rekrytoija että työnhakija, näkevät toistensa käyttäjätilin sisällön. Somen perusteella yrityksen ja työnhakijan arvoja, sosiaalisuutta, taitoja, mielenkiinnon kohteita jne. on erittäin helppo tarkastella jo ennen työhaastatteluun kutsumista

Monikanavainen rekrytointi on nykyaikaa

Koko rekrytointiprosessia ei kuitenkaan kannata sysätä täysin sosiaalisen median varaan. Vaikkakin Twitterin ja LinkedInin kaltaiset palvelut tavoittavat potentiaalisia työntekijöitä nopeasti, on syytä muistaa, että somen ulkopuolellakin on paljon osaajia – sosiaalisessa mediassa rekrytoiminen perustuu suurelta osin siihen, että työnhakija päätyy omalla aktiivisuudellaan rekryilmoituksen pariin, tapahtui se sitten itseään kiinnostavien hashtagien tai uudelleentwiittausten kautta.

Rekrytoinnissa monikanavaisuus tuottaakin parhaiten tuloksia, sillä rekrytoijan kannalta tärkeintä on, että jokainen potentiaalinen hakija päätyy rekryprosessin piiriin. Digitaalisten kanavien, kuten somen, merkitys on nykypäivänä kuitenkin vääjäämättömästi erittäin suuri ja siksi somessa rekrytointiin on järkevää luoda selkeät etenemismallit ja strategiat, jotta yrittäjän kaikki aika ei menisi yksityisviestien vaihtamiseen yksittäisten hakijoiden kanssa. Yksi kynnyskysymyksistä on, kuinka sosiaalisen median kautta saadut rekrykontaktit saadaan samalle viivalle muiden hakijoiden kanssa. Henkilöstörekrytoinnit sitovat yrityksen resursseja joka tapauksessa, joten mitä selkeämmäksi ja suoraviivaisemmaksi koko prosessin saa, sitä vaivattomampaa rekrytoinnista tulee. 

Myyntikuutio on erikoistunut digitaaliseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan. Olemme auttaneet lukuisia suomalaisia yrityksiä onnistumaan rekrytointikampanjoissaan, joissa sosiaalinen media on ollut olennaisessa osassa. Soita ja kysy lisää, kuinka olemme siinä onnistuneet!

Haluatko laittaa myyntisi kuntoon jo toukokuun aikana?

Valjasta digitaalinen myynti osaksi kasvustrategiaasi!

Haluat varmasti tietää, miten voitat kilpailijasi netissä? Jätä yhteystietosi alle niin pääset katsomaan videon. Videolla kerromme miten digitaalinen myynti oikeasti toimii ja kuinka helposti pystyt voittamaan kilpailijasi netissä jo tänään.